Wednesday, 3 February 2016

ERASMUS: From the beginning...

Konečně jsem se odhodlala k sepsání tohoto článku... Vůbec se mi do toho ale nechtělo, protože jsem pořád nevěděla, jak to pojmout. Snad jsem na to už ale přišla a vy si uděláte obrázek o prvních dnech erasmáckého života :)
I've finally decided to write this post down... But I didn't really want to because I didn't know how to take this theme. Anyway, I managed to come up with something so you'll hopefully enjoy reading about my first days as an erasmu student :)Den první
Vstávačka ve 4 po pár hodinách marné snahy usnout byla těžká, ještě těžší pro mě ale bylo přestat se stresovat. Čekal mě první samostatný let, navíc první let s přestupem. Do toho všeho jsem se bála, že budu muset přebalovat narvaný kufr, protože 23 kg je na zabalení se na pět měsíců (hlavně na začátku v pořádné zimě) sakra málo. Když ale u odbavení přivřeli oči nad mírnou nadváhou, mohla jsem naposledy vlepit pusu tetě, zamáčknout slzy a vyrazit vstříc mému prvnímu samostatnému dobrodružství! 

Oba lety proběhly v klidu a já jsem dokonce zvládla přestoupit. Ono je totiž pořádná věda přejít o tři brány dál :) V letadle z Bruselu jsem se začala rozhlížet a hledat další mezinárodní studenty. Určitě nás tam bylo daleko víc, ale nakonec jsem si všimla jen toho, který seděl vedle mě, protože pilně studovat informace o studentském ubytování :)
Po příletu do Gothenburgu na nás čekali dobrovolníci z University of Gothenburg, protože pro nás škola zorganizovala jednotný příletový den (sobotu 16. ledna). V určitých intervalech nás pak vždy odvezli do hlavní ubytovací budovy, kde jsme si vyzvedli klíčky a uvítací balíček plný mapek, informací a také levné SIM karty (hlavně za ni velký dík!). Potom už nás rozvezli do našich budoucích domovů, kde jsme se samozřejmě všichni nejdřív vrhli na připojení se k internetu. Protože tu je jen kabelové připojení, táhla jsem s sebou i router. Hned jsem se ho snažila zapojit (poprvé v životě) a i když všichni říkali jak je to jednoduché, nějak mi to nešlo. Nakonec jsem zjistila, že ho musím nejdřív zapnout. Asi jsem měla být spíš blondýna...
Jestli ale čekáte, že jsme se první den hezky usadili ve svých pokojích, zklamu vás. Už na letišti jsme se při čekání začali všichni seznamovat, to pokračovalo v autobuse a hned potom, co jsme se dostali na internet, jsme se svolali na facebooku a šli do příjemného Cafe Olaf (studentská místnůstka, kterou párkrát v týdnu otevírají dobrovolníci) probrat první dojmy. A taky jsme hned vyrazili do švédského supermarketu, kde jsme horlivě přepočítávali ceny a nadávali, že je všechno neskutečně drahé! A že si pořádně procvičíte násobení, když převádíte švédskou korunu na tu českou, na euro nebo na všechny typy dolarů :)
Pozdě večer jsem ještě stihla večeři s mou buddy a jejími dalšími novými svěřenci, takže jsem ani nešla spát hladová, jak nás před odjezdem předchozí studenti varovali. První noc ale byla krušná, protože v pokojích nebylo žádné vybavení, a já tak spala pod ručníkem...

Day no1
Waking up at 4am after few hours of trying to fall asleep was tough but not to freak out was even harder. It was my first flight alone as well as first flight with changing planes. What's more, I was so scared that I'll have to throw something away from mu suitcase because trying to fit all your clothes (specially the winter one) into one 23kg heavy suitcase seemed impossible. After somehow successful check-in it was time to say last good bye to my aunt, lock the tears in and walk towards my first independent adventure! 
Both flights went fine and I even managed to change the flights. It's so hard to walk to next gate you know :) I started to look around whether I'll see some other international students on a plane from Brussels but I noticed just the one sitting next to me because he was going through his student housing papers :)
There were volunteers waiting for us at Gothenburg's airport. University of Gothenburg made January 16 the arrival day and everyone who arrived on this day was picked up by the bus and later taken to his dorms. It was so convenient plus we got welcome pack with maps, papers with lots of information and cheap SIM card (thanks for that!). First thing everyone did after coming to his room was connecting to the internet. You can only use internet cabel here so I brought wi-fi router with me. I tried to install it (for the first time in my life) and it didn't go well untill I found out that I need to turn it on. I guess I should have been born blonde...
If you're expecting us to spend first evening in our rooms I'll disappoint you. Getting to know each other started at the airport, went on in the bus and after connecting to the internet in our rooms we found each others on facebook and rushed to the Cafe Olof (nice student's coffee room ran by students, volunteers at our dorms) and shared our first thoughts. We also went to the swedish supermarket for the first time, where we converted all the prizes and complained that everything's too expensive! And you really practise your multiplication while converting Swedish crown to the Czech one, Euro or every type of dollar :) 
I also went to the dinner to my buddy's place in the late evening so I didn't go to bed hungry. First night was rather tough tho because I had to pretend that towel is my blanket...

Den druhý
Protože by to bez peřiny nešlo a protože jsme ve Švédsku, druhý den byl naplánovaný ,,výlet" do Ikei. Oficiálně byl znovu pořádán dobrovolníky, protože jsme ale s naší pomalu se utvářející skupinkou byli líní, místo abychom vyrazili s nimi v 9:30, vydali jsme se na vlastní pěst později. Poprvé nám došlo, že jízdenky na MHD nebudou zrovna levnou záležitostí a poprvé jsme se setkali se systémem ,,lístek na všechno" (aneb pokud někde vidíte nějakou frontu, určitě je rozdělena čekacími lístky, tak si ho nezapomeňte vzít :)). Z Ikei jsme toho všichni táhli požehnaně, ale největší úspěch byl stejně levný ikeácký oběd :) 
Večer jsme pak poprvé vyrazili hledat levnější hospodu, abychom stejně nadávali, že je nejlevnější pivo za 40 SEK pořádně drahé! A hlavně abychom pak večer čekali na tramvaj v - 16 stupních...

Day no2
Because I can't sleep without blanket and because we're in Sweden, second day was the day of ,,IKEA trip". Oficiall one was organised by volunteers again but because we were too lazy to go at 9:30 our slowly forming group went alone later. It was our first time realising that tickets for public transport are not cheap and it was our first time meeting the system of ,,ticket for everything" (which means that if you ever see queue in Sweden, go take your ticket to get into it). Everyone bought so many things in IKEA but the biggest success of the day was cheap IKEA lunch :) 
We went to find cheap pub for the first time but we still complained that the cheapest beer for 40 SEK is still super expensive! And then we waited for our night tram in - 16 degrees...Den třetí
První den se školními povinnostmi. Já měla na pořadu dne hned dva úvody. Studium ve Švédsku vám přiblížím příště, protože to je pořádný rozdíl od uspořádání studia v ČR. Pro mě bylo v tento den ale nejdůležitější, že jsem se zvládla dostat do školy a najít ty správné místnosti (zvykejte si, že ve Švédsku je přízemí značeno číslicí podlaží, a protože má hodně budov i podlaží pod zemí, přízemí klidně může být označeno číslem 3 či 4 :)). Večer nás pak čekalo první oficiální uvítání v hlavní aule školy, která je opravdu krásná. S tímto uvítáním jsme začali zjišťovat, co všechno v Gothenburgu můžeme dělat, ale také co všechno si musíme začít zařizovat... To ale vždycky může počkat do rána. Objevili jsme místnost s pingpongovým stolem, kterou od té doby okupujeme téměř každý večer, pokud zrovna nejsme někde venku v klubu nebo na párty. Na konci semestru z nás budou mistři ve stolním tenise...:) A večer ještě přišla spontánní akce, kdy jsme pozdě večer vyrazili do hospody, abychom následně nestihli noční tramvaj a šli hodinu pěšky domů ve vánici, která přinesla do Gothenburgu nejvíc sněhu za posledních 20 let... Po příchodu domů jsme vážně vypadala jako sněhulák :)

Day no3
First day at school. I already had to attend two introductions. Studying in Sweden is way different than in the Czech Republic so I'll come to that in next post. The biggest tast of the day for me was to get successfully to my school building and find the right rooms. There was first Welcome evening organised by our UoG in its beautiful aula. With these welcome speeches we started to realise what can we do in Gothenburg and also what we need to do in first few days. Bat that could all wait till the next morning... We found pingpong room in our dorms and it's our meeting place since that. We're always occupping that place unless we're somewhere in club or pub. I guess we'll be really good at pingpong in the end of the semester :) And then came very spontaneus move to go to the pub later at night. Well, we didn't catch last night tram so we had to walk back in the heavy snowfall that brought the biggest amount of snow to Gothenburg in 20 years... I looked like a snowman after coming home :)Další dny
V úterý jsme se celý den brodili sněhem. Z tohoto dne už jsem vám ukázala fotky v minulém článku. Večer nás pak čekaly další přednášky ohledně školních i mimoškolních povinností a aktivit, většinu jsme ale vynechali kvůli únavě z celého dne a šli radši na fíku. Tahle švédská tradice nás zatím hodně baví, fika nebo-li pauza na kafe a něco dobrého, totiž vyřeší všechny problémy :) Další kolo vítání pokračovalo i ve středu, ve čtvrtek jsme pak absolvovali Speed Fika, což bylo takové speed dating mezi mezinárodními studenty, abychom se víc poznali. No, do čtvrtka už se naše skupinka rozrostla natolik, že se nikdo sám rozhodně necítil, aby musel hledat spoustu nových kamarádů. Alespoň jsme ale potkali další studenty z mnoha dalších zemí... Poslední oficiální uvítání proběhlo ale až o týden později, to jsme byli uvítáni starostkou města Gothenburg v luxusní restauraci. To si člověk nechá líbit :) 
Do toho všeho jsme nevynechali snad žádnou příležitost se sejít, zajít na kafe, na pivo, na levnou večeři, nebo si společně uvařit... Zatím si tady přijdu spíš jako na dovolené, než na studijním pobytu. Něco mi říká, že to s tou školou snad nebude tak horké. Nesmí, když plánujeme tolik akcí a výletů po celé Skandinávii! Na to se ale musím uzdravit... po nedělní procházce v přístavu mám teplotu, bolehlav a pořádný kašel. To se ale vypotí u badmintonu nebo pingpongu. Nebo dnes večer na kurzu švédštiny...

Next days
We walked in new snow the whole day on Tuesday. I showed you pictures from that day in previous article. There were other talks about student's and non-student's activities in the evening but after whole day out we skipped most of them and went for a fika. We fell in love with this Swedish tradition immediatelly because fika (coffee break with sweet snack) seems to solve every problem :) Another welcome came on Wednesday and on Thursday there was speed fika, which is something quite similar to speed dating but it was meant to be meeting of international exchange students. Well our group was already really big at that time so nobody felt urgent need to meet someone because of feeling alone but it was nice to meet another students anyway... Last official welcome was set on Wednesday week after. We were welcomed by the mayor of Gothenburg at luxurious restaurant. Yeah we could get used to that :)
But we've been meeting all the time between lectures and welcome activities. Going to grab a coffee, beer, cheap dinner or cooking and eating together... It seems more like a really nice vacation so far! Something tells me that I won't need that much to manage the school somehow. I need to because we're planning so many activities and traveling around Scandinavia! But I need to be healthy for that... I'm ill after Sunday's walk in harbor. I've got cold, headache and pretty sore throat with strong cough. But I'll sweat it out while playing badminton or pingpong. Or tonight at the course of Swedish language...


17 comments:

 1. Super článek! :) a takhle to zní fakt skvěle, ale asi bych se nikdy neodhodlala jet na takhle sama na dlouhý studijní pobyt. A těším se na další články, tohle mě strašně baví číst a podle fotek je tam nádherně!

  ReplyDelete
  Replies
  1. A pritom mas tolik nacestovano... Nebo to je mozna tim :) Tak snad si to takhle trosku prozijes se mnou! PS: gratuluju k zvladnuti prvniho semestru!

   Delete
 2. Tak ticho závidím. Super článok - ja by som sa neodvážila tam ísť ...
  Aďulik Sun

  ReplyDelete
 3. Tak vypadá to, že se máš moc fajnově :) těším se na nějaké fotky z cestování po Skandinávii. Já razím za týden na Erasmus do Bulharska, takže jsem na to zvědavá :)

  ReplyDelete
 4. Stále máš můj obdiv, že jsi ještě nezmrzla :D Rýmičky se brzo zbav a užívej, vypadá to vážně akčně :)

  ReplyDelete
 5. Ach jak me mrzi ze ja uz se na erasmus nepodivam. Jela bych hned :) tu cetu ve vanici nezavidim. Musel to byt naprosty des! Snad uz jsi zdrava.

  ReplyDelete
 6. Hi – It’s good to read such interesting content. I agree with much of what is written here and I’ll be coming back.
  Thanks again for posting such great reading material!! To get more relevant information visit here
  Packers And Movers Gurgaon
  Packers And Movers In Gurgaon charges

  ReplyDelete
 7. Really impressive post. I read it whole and going to share it with my social circules. I enjoyed your article and planning to rewrite it on my own blog.
  Packers And Movers Bangalore to hyderabad

  ReplyDelete
 8. Packers and Movers online will guarantee that our client's migration experience will be as agreeable and pleasant as could reasonably be expected.
  Movers and Packers in Chennai
  Movers and Packers in Delhi
  Movers and Packers in Hyderabad
  Movers and Packers in Bangalore

  ReplyDelete
 9. If your tour plan consists of 2 days in Shimla and 3 days in Manali, it might be cost efficient to hire a taxi for the whole trip than to travel by local taxi for sightseeing.
  Taxi from Delhi to Manali
  Delhi to Manali Taxi
  Taxi from Delhi Airport to Manali
  One way Taxi Fare from Delhi to Manali
  Taxi fare from Delhi Airport to Manali

  ReplyDelete
 10. Here we provide you a complete portal for Chard Dham Yatra Package. We are providing best char dham hotels with best accommodation facilities and car rental services. We provide different type of customize package available on tourtraveltourism.com.
  Char Dham Yatra
  Char Dham Yatra from Haridwar
  Char Dham Yatra Packages from Haridwar
  Char Dham Yatra Tour Package from Haridwar

  ReplyDelete
 11. Excellent Post...I must thank you for this informative news....
  This is my first time go to see at here and i am really pleassant to read
  all at one place
  Packers And Movers Chennai

  ReplyDelete


 12. ارخص شركة نقل عفش بالدمام شركة نقل عفش بالدمام
  شركة تنظيف منازل بجدة بالبخار شركة تنظيف منازل بجدة

  ReplyDelete