Monday, 25 April 2016

Bubble Erasmus Life

Poslední článek ze 17. března... A to jsem si v lednu před odjezdem do Švédska mnula ruce, že budu mít tolik zajímavých věcí, o kterých budu psát na blog... Jenže ono jich je až moc!
Last post from 17 March ... When I was leaving for exchange in January I was really excited that I'll have so many interesting things to write about... But there are too many!


Ve Švédsku už jsem víc jak tři měsíce, nikdo z nás už ale nepočítá jak dlouho tu JSME, ale kolik času nám ZBÝVÁ. A že je ho sakra málo... Ono to totiž tak rychle utíká. Nebylo dne, kdy bych někam nevyrazila. Parta kamarádů, která se nám tu zformovala, mi pomáhá prožít snad nejhezčí část života :) Denně se stane něco, o čem bych vám ráda vyprávěla, vám nebo rodině, jenže pak to buď zapomenu, protože se toho děje tolik, nebo zjistím, že pro ostatní to vlastně není zajímavé... My si tu totiž žijeme takový život v jedné velké "exchange" bublině. Naše životy mimo Švédsko jsou momentálně pozastaveny a my se tu zajímáme hlavně o to, kam vyrazíme na další párty, výlet, jak sem tam ušetřit nějakou tu švédskou kačku a hlavně kde se dobře najíst! Někdy do toho trošku zasáhne škola, ale většina z nás jí nepřikládá velkou váhu. 
Snad se mi v rámci prokrastinace podaří sepsat alespoň články o rozdílném životě v ČR a ve Švédsku, stejně tak jako o rozdílech mezi švédským a českým vysokoškolským životem. A určitě vám ukážu fotky z našeho dvoudenního roatripu, kdy jsme mimo jiné strávili krásný večer na švédském pobřeží, při západu slunce, vedle nás jen tichý švédský Stonehenge a stádo ovcí :) To byl určitě jeden z nejhezčích zážitků, takže vás o něj nechci připravit!

Pokud vás ale můj studentský život ve Švédsku zajímá, sledujte mě na instagramu ! Myslím si, že by se vám moje fotky a zážitky mohly líbit :)


It's been already more than 3 months since I came to Sweden but none here counts time we SPENT here anymore, everyone counts time that we've got LEFT! And we all know that there's not much left... Everything goes so fast. I haven't spent any single day at home. I'm living one of the best parts of my life here thanks to the group of friends I found here :) Every day there's something I'd like to tell you, tell my family, but then I either forget it because there are so many things happening around, or I realize that it's actually not that interesting for people outside this exchange bubble. Yes, we are living kind of bubble life here. Our lives outside Sweden are suspended for now and all we care about is where are we going to next party, trip, how can we save some Swedish crowns or where to eat the best food! Sometimes it's interrupted by school a bit, but most of us don't really care. 
I really hope that I'll write down posts about different lifestyles in Sweden and Czechia (love this short version) as well as different school systems while procrastinating. And we did small two days roadtrip, where we also got to see beautiful sunset near the sea and quiet Swedish stonehenge. I'll upload pictures about this roadtrip because it was one of the most amazing parts of this exchange and I want you to kind of experience it with me :) 

Btw, if you really want to follow my exchnage life here in Sweden, follow me on instagram ! I guess you could like my pictures as well as experiences :)